Je hebt soms meer te winnen bij een bemiddelde oplossing of het voorkomen van een rechtzaak.

De moderne advocaat heeft uiteraard nog een belangrijke taak in het verloop van het proces. waarbij geschillen tussen individuen en ondernemingen een oplossing verkrijgen, doch heeft ook een fundamentele taak inzake preventie van geschillen en bemiddeling tussen partijen. 

De advocaat is immers meer en meer een bevoorrecht “consultant” dewelke in het economisch proces tussenbeide komt om voorafgaandelijk die maatregelen te suggereren die het ontstaan van geschillen kan voorkomen. 

Betrouwbaar voorafgaandelijk advies over de objectieve maatschappelijke normering (de wet) en over de subjectieve regelgeving (contracten en overeenkomsten) zijn dan ook een essentieel element in onze dagelijkse activiteit. 

De visie en de strategie van het Advocatenkantoor Mattijs Voet & Co is dan ook om door een specifieke rechtsvaardigheid, m.a w. om door een doorgedreven juridische specialisatie en het gebruik van de meest moderne technologieën, bij te dragen tot een grotere rechtvaardigheid. 

Ons doel is de best mogelijke advocaat, adviseur en pleitbezorger zijn 

Om dit te bereiken gebruiken we: 

• persoonlijke hulpmiddelen zoals optimisme, grondige technische voorbereiding en enthousiasme 

• objectieve hulpmiddelen zoals uitgebreide technische basisinfrastructuren. 

Zo gewenst wordt er gewerkt met elektronische dossiers waarbij de klant rechtstreeks toegang heeft tot zijn dossier via  internet. 

Verbondenheid met en interesse voor de activiteiten van onze klanten blijven ons dagelijks streven naar perfectie ondersteunen.

 

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB