Door het inschrijven op deze nieuwsbrief, geef ik mijn uitdrukkelijke toestemming aan Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co om de door mij ingevoerde persoonsgegevens (naam, bedrijf, e-mail adres) te verwerken. Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co verbindt er zich toe uw persoonsgegevens met de nodige zorg te behandelen, in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten van deze wet en de Algemne Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De door u ingevoerde persoonsgegevens worden bijgehouden door Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co – Donk 54 – 2500 Lier. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en zullen slechts aangewend worden voor informatie en marketing doeleinden. De gegevens zullen voor geen andere doeleinden worden aangewend en zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden. U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens. U heeft tevens de mogelijkheid zich op elk ogenblik uit te schrijven uit onze nieuwsbrief.

Het advocatenkantoor verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Advocatenkantoor Mattijs, Voet en Co, zoals beschikbaar op de website van het kantoor.

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB