Er is nieuwe regelgeving inzake uitbetaling van loon in cash. Dit is uiteraard van toepassing op elke vorm van loon : basisloon, overuren, vergoedingen, etc.
Indien u nog betalingen in cash verricht aan uw werknemers is lezing van deze nieuwsbrief noodzakelijk.