Sedert september 2019 kunt u, als particulier, genieten van een fiscaal voordeel bij een zogenaamde “alleenstaande rechtsbijstandverzekering” indien uw verzekering aan de minimale wettelijke voorwaarden voldoet. 
 

ALLEENSTAANDE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING – Een alleenstaande rechtsbijstandverzekering omvat een ruimer toepassingsgebied, een ruimere dekking en biedt meer garantie op een onpartijdige oplossing [1] dan uw gebruikelijke aanvullende rechtsbijstand bij uw auto-, familiale- of brandverzekering.

Deze alleenstaande verzekering kan bijvoorbeeld nuttig zijn wanneer u te maken krijgt met een fietsongeval, een arbeidsgeschil, een huurgeschil, schenking- of testamentgeschillen, een bouwgeschil, geschillen die betrekking hebben op het consumentenrecht of een medische fout.
 

FISCAAL VOORDEEL – De wet van 1 september 2019, die nu in uitwerkingsfase is, heeft deze verzekering fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Zo kan een alleenstaande rechtsbijstandverzekering  u immers een belastingvermindering tot 40% van het in aanmerking te nemen bedrag opleveren, met een maximum van 124 euro.
 

WETTELIJKE MINIMUMVOORWAARDEN – Teneinde van dit fiscale voordeel te kunnen genieten, moet uw verzekering echter wel aan enkele wettelijke minimum voorwaarden voldoen, zoals daar zijn:

  • Het betreft een individuele aansluiting bij een verzekeringsonderneming gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER);
  • De maximumwaarborg in burgerlijke zaken bedraagt ten minste 13.000 EUR per geschil en in strafzaken ten minste 13.500 EUR per geschil [2]
  • De polis bevat een clausule die de minimale wettelijke voorwaarden van toepassing verklaart [3];
  • Jaarlijks verkrijgt u van uw verzekeraar het fiscaal attest 281.63.
     

LET OP! –  Lees steeds de kleine lettertjes wanneer u een verzekering aangaat zodat u weet waarvoor u zich verzekert. Laat u desgevallend door een makelaar aanvullend adviseren vermits sommige gehanteerde begripsomschrijvingen vaak onduidelijk zijn.

Indien u al een alleenstaande rechtsbijstandverzekering had vòòr de inwerkingtreding van deze wet hebt u eveneens recht op dit fiscaal voordeel als die verzekering aan voormelde minimale voorwaarden voldoet. Indien dit niet het geval is, kan u steeds uw oude rechtsbijstandverzekering opzeggen [4] en een nieuwe rechtsbijstandverzekering afsluiten die wel voldoet aan de minimale voorwaarden om dit belastingvoordeel te genieten.

 

[1] Zo kan een alleenstaande rechtsbijstand uiterst nuttig zijn wanneer beide partijen van een schadegeval bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn

[2] Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Zo kan in een bouwgeschil een maximumwaarborg van ten minste 6.750 EUR en in een echtscheiding een maximumwaarborg van ten minste 3.375 EUR als minimumvoorwaarden gelden.

[3] Hoofdstuk II, Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering, BS 22 april 2019. 

[4] Art. 85, § 1 Ver. W.: het is dwingend recht dat u elke verzekering drie maanden voor de vervaldag van de verzekeringsovereenkomst kan opzeggen.

 

Joris Mattijs 

 

 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB