Goed advies is goud waard

mattijs, voet & co

Zoekt u een advocaat die u bijstaat tijdens een rechtszaak, die bemiddelt in een conflict of die adviseert hoe u rechtszaken kan voorkomen?

 

Kies voor Mattijs, Voet & Co advocaten, met kantoren in MechelenLier en Antwerpen. Vele KMO’s en particuliere klanten gingen u voor en zij getuigen “goed advies is goud waard”!

Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co staat al sinds 1985 garant voor kwaliteit van juridisch advies:

 • Passie voor recht: onze advocaten zijn graag bezig met wat ze doen.  Elke advocaat is gespecialiseerd in een eigen domein, volgt op de voet de recente ontwikkelingen in zijn materie en beantwoordt enthousiast uw vragen in zijn specialisatie.
   
 • Ervaring: de voorbije 34 jaar bouwde het kantoor een ijzersterke reputatie op. Onze advocaten hebben een sterke academische bagage en scholen zich constant bij. Zo kan u rekenen op echt betrouwbaar advies, up-to-date én aan jarenlange ervaring getoetst. 
   
 • Teamwork: binnen het kantoor werken de advocaten nauw samen. Bij advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co vind je alle kennis onder één dak, steeds de juiste specialist voor uw dossier. Een advocaat kan nooit alle rechtsgebieden perfect beheersen. Ons uitgebreide team kan dat wel.
   
 • Betrouwbaar en eerlijk:  in samenspraak met u kiezen we in elke situatie de juiste strategie. Uw advocaat verliest het kosten-baten plaatje niet uit het oog. U wint vaak meer bij het voorkomen van een rechtszaak en uw advocaat zal ook daarbij van onschatbare waarde blijken. Als bevoorrecht adviseur helpt uw advocaat conflicten en rechtszaken voorkomen. Als bemiddelaar helpt uw advocaat een onderhandelde oplossing te bereiken. 
   
 • Snel en accuraat: dankzij haar goede infrastructuur, met 3 kantoren in MechelenLier en Antwerpen en 28 professionele medewerkers, kan u rekenen op een snelle en accurate behandeling van uw vraag. Wij gaan voor snel projectmanagement, één aanspreekpunt voor uw project, en de mogelijkheid uw dossier in real-time te volgen via een gepersonaliseerde en beveiligde toegang tot onze cliëntenserver. 
   
 • Lokale en internationale service: door ons internationaal netwerk EUROJURIS kunnen wij in alle belangrijke Europese steden steunen op een betrouwbare juridische partner.

Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co heeft een concreet antwoord op al uw juridische vragen en biedt een oplossing op maat voor uw dagdagelijkse juridische problemen.

Na 34 jaar zijn wij nog steeds dagdagelijks samen actief met het enthousiasme van een starter en de ervaring van een grijsaard.

 


Recente nieuwsbrieven

 • Europese mededingingswet gewijzigd ten voordele van slachtoffers van inbreuken

  De Europese regelgeving is gewijzigd ten voordele van slachtoffers van een inbreuk op het mededingingsrecht.

  In concreto kunnen slachtoffers van inbreuken op het mededingingsrecht consumenten zijn die een te hoge prijs betaald hebben omdat bepaalde grote bedrijven prijsafspraken hadden gemaakt, of het kan een concurrent zijn die op die manier onrechtmatige schade verkreeg.

  Belangrijk is nu dat wanneer die inbreuken zijn vastgesteld door de Belgische mededingingsautoriteit of door een arrest of door een beslissing van de Europese Commissie, het slachtoffer nog enkel zijn schade dient te bewijzen en niet verder de fout (kort samengevat). Bovendien wordt een gemakkelijke toegang tot bewijsmateriaal voorzien in de wetgeving.

  Anderzijds… als je zelf het voorwerp bent van een onderzoek van een mededingingsautoriteit naar eventuele prijsafspraken, is de hoogste waakzaamheid geboden om niet bedolven te worden onder een lawine van schadeclaims.

  Heel specifiek is dat de verjaringstermijn tijdens de procedures wordt opgeschort. Belangrijk is dat de bevoegdheid in België ligt wanneer de Belgische markt beïnvloed werd door de inbreuk.

  In de volledige nieuwsbrief vindt u een ietwat uitgebreidere technische nota, wij kunnen u steeds met raad en daad bijstaan wanneer u met een dergelijke problematiek wordt geconfronteerd.

 • De omgevingsvergunning doet haar intrede

  Op 23 februari 2017 trad de nieuwe omgevingsvergunning in werking: als "schriftelijke beslissing van de vergunningverlenende overheid houdende toelating voor een vergunningsplichtig project". Hierdoor werd het vergunningenlandschap alvast grondig gewijzigd.

  Deze omgevingsvergunning vervangt dan ook de ‘oude’ milieuvergunning (en –melding), stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning (en -melding), socio-economische vergunning en de natuurvergunning.

 • Standpunt VLABEL : Inbreng in het gemeenschappelijk vermogen onder ontbindende voorwaarde vooroverlijden andere echtgenoot is fiscaal misbruik

  In het verleden werd in het kader van fiscale optimalisatie in dossiers van familiale vermogensplanning vaak gebruik gemaakt van de inbreng van eigen goederen in het gemeenschappelijk vermogen onder een dubbele ontbindende voorwaarde : geen echtscheiding én geen vooroverlijden van de andere partner. Indien de voorwaarden zich realiseerden werd de mogelijkheid voorzien van de optie tot terugkeer van het ingebrachte goed.

  Het beoogde  voordeel was duidelijk :

  • Bij eventuele echtscheiding was er “niets gebeurd“. De oorspronkelijke eigenaar blijft eigenaar.
  • Bij eventueel vooroverlijden huwelijkspartner was er “ niets gebeurd “, bleef de inbrenger alsnog 100 % eigenaar en bleef het ingebrachte goed volledig buiten de erfenistaxatie ( registratie en erfbelasting )
  • Als de inbrenger stierf ( zonder echtscheiding )moest de partner slechts op 50 % erfenistaxatie betalen … de andere 50 % werd gekwalificeerd als een eigen goed.

  Kortweg : de constructie had geen nadelen en enkel voordelen, maar …
  Deze constructie werd onlangs veroordeeld als vallende onder de anti misbruikbepalingen.

  De fiscus is nu van oordeel :

  • dat de optionele ontbindende voorwaarde van terugkeer “ in geval van echtscheiding “ toegelaten is.
  • dat de optionele ontbindende voorwaarde van terugkeer “ in geval van overlijden “ NIET toegelaten isen dat aldus bij vooroverlijden huwelijkspartner het ingebrachte goed geacht wordt “ tot de gemeenschap “ te behoren met alle fiscale gevolgen vandien. ( toebedeling > helft huwgemeenschap belast als legaat )


Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Doornstraat 319 bus 1 - 2610 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB