In het huidige maatschappelijk en economisch klimaat, waarbij ondernemingen worden geconfronteerd met overmachtssituaties en leveringsproblemen, is het lang niet meer ongebruikelijk dat ondernemingen in hun professionele commerciële relaties betalingen trachten uit te stellen.

Bij onderzoek bleek immers dat betalingen gebruikelijk pas na de termijn van 90 dagen plaatsvinden. Vaak zijn de kmo’s hier dan de dupe van.

De wetgever heeft hieraan willen verhelpen en heeft middels recente wetswijzigingen dergelijke betalingsachterstanden verstrengd.

 

Wet van 2/08/2002 bestrijding van de betalingsachterstand:  gemeenrechtelijke betalingstermijn van 30 dagen

1.

De wet van 2/08/2002 werd in het leven geroepen om, de naam zegt het zelf, de betalingsachterstand tussen ondernemingen te bestrijden.

Principieel geldt voor handelstransacties tussen ondernemingen een gebruikelijke betalingstermijn van dertig dagen indien geen andere termijn contractueel werd voorzien. Hiervan kan worden afgeweken.

Deze contractuele vrijheid leidde er in het verleden vaak toe dat grote ondernemingen in de verhouding met kmo’s een brede, en zodus voordelige, betalingstermijn oplegden. Hierdoor werden kmo’s geconfronteerd met liquiditeitsproblemen.

 

Wetswijziging 28/05/2019 met ingang vanaf 29/04/2020: maximale betalingstermijn tussen grote ondernemingen en kmo’s

2.

Om de positie van de kmo’s te verstevigen, besloot de wetgever in 2020 dat overeenkomsten tussen grote ondernemingen en kmo’s maximaal konden voorzien in een betalingstermijn van 60 dagen.

Echter werden in de praktijk achterpoortjes gezocht en gevonden om deze maximale betalingstermijn nog de facto te verlengen. Bijvoorbeeld werd in overeenkomsten een aanvaarding of controletermijn opgelegd voorafgaand aan de start van de betalingstermijn. Zo kon de betalingstermijn toch nog uitlopen tot 90 dagen.

 

Wetswijziging 14/08/2021 met ingang vanaf 01/02/2022: maximale betalingstermijn tussen alle ondernemingen

3.

Bij de wetswijziging van 14/08/2021 heeft de wetgever voormelde regels nog verstrengd. Voortaan geldt immers tussen alle ondernemingen de maximale betalingstermijn van 60 dagen.

Indien in de overeenkomst toch een ruimere termijn zou zijn overeengekomen, wordt deze voor niet geschreven gehouden en geldt de gemeenrechtelijke termijn van 30 dagen.[1]

Bovendien werd de praktijk van kunstmatige verlenging van de betalingstermijn aan banden gelegd:  

  • Het is niet meer mogelijk een controle of verificatietermijn te laten voorafgaan aan de start van de betalingstermijn, deze loopt gelijktijdig;
  • Het is ook niet meer mogelijk om afspraken te maken omtrent de ontvangstdatum van de factuur;
  • De schuldenaar moet de schuldeiser ten laatste op datum van ontvangst van de goederen of diensten de noodzakelijke facturatiegegevens moet bezorgen.

U mag er aldus van uitgaan dat de betalingstermijn ingaat vanaf de dag volgend op de datum van de ontvangst van de factuur of de datum van de ontvangst van de goederen of diensten (indien de datum van de factuur niet vaststaat of de factuur reeds is uitgeschreven alvorens de diensten en goederen werden geleverd).

Indien de overeenkomst nog voorziet in afwijkende bedingen worden deze eveneens voor niet geschreven gehouden.

 

4.

Tot slot wordt het invorderen van wanbetalingen verder ondersteund: indien uw professionele klant de betaling niet tijdig uitvoert, kan automatisch en zonder ingebrekestelling de verwijlsinterest en de forfait van 40 EUR worden aangerekend.

 

5.

Samengevat tussen ondernemingen, vanaf 01/02/2022:

  • Kan maximaal een betalingstermijn van 60 dagen worden afgesproken. Indien in een ruimere betalingstermijn wordt voorzien, geldt de termijn van 30 dagen;
  • Loopt een eventuele controle of verificatietermijn gelijk met de betalingstermijn;
  • Bezorgt u als schuldenaar best zo snel mogelijk uw facturatiegegevens aan uw schuldeiser;
  • Zijn afspraken over de ontvangstdatum van de factuur verboden;
  • Wordt bij wanbetaling automatisch en zonder ingebrekestelling de verwijlsinterest en een forfait van 40 EUR aangerekend.

 

 

Het is dan ook sterk aangewezen dat uw algemene voorwaarden alsook uw overeenkomsten nog eens onder de loep worden genomen en hieraan worden aangepast. U zou maar eens blootgesteld kunnen worden aan een betalingstermijn van 30 dagen, waar u dacht op rechtmatige wijze een ruimere betalingstermijn te hebben afgesloten.

 

Vanzelfsprekend zijn wij steeds bereid u hierin te ondersteunen.

 

Ook in het kader van de opvolging van uw wanbetalers kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

 

 


[1] Voor bepaalde sectoren kan hiervan worden afgeweken, doch deze zijn tot nader orde nog niet bepaald

 

Joris Mattijs

Ellen Van Humbeeck 

 

 


Copyright © 2022 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB