Het kantoor is fier lid te zijn van EUROJURIS INTERNATIONAL, een professioneel uitgebouwd kwaliteits-netwerk

van advocatenkantoren in Europa met vertegenwoordigers in alle belangrijke steden van de 27 aangesloten Europese landen en tevens met correspondenten van het netwerk in diverse niet-Europese landen.

EUROJURIS selecteert haar locale vertegenwoordigers uit middelgrote onafhankelijke advocatenkantoren die beantwoorden aan de hoge selectiecriteria van EUROJURIS (kwaliteitsbeleid – respect deontologische normen – confidentialiteit – stiptheid – statuut meest bevoorrechte cliënt – service aan haar cliënteel – verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid – talenkennis – informaticastructuur en kantoororganisatie).

 

• Wat is EUROJURIS? 

EUROJURIS is een netwerk van advocatenkantoren dat verspreid is over 27 Europese landen en aanwezig is in meer dan 950 Europese steden.

Via dit professionele netwerk is het kantoor optimaal in staat om haar cliënteel enerzijds snel en accuraat te adviseren over de buitenlandse rechtsregels en lokale geplogenheden en anderzijds haar cliënteel conform de hoogste kwaliteitsnormen in de lokale taal te laten vertegenwoordigen. 

 

• Welke waarborgen biedt EUROJURIS? 

Alle EUROJURIS-kantoren zijn gevestigde en gereputeerde kantoren. 

De kantoren die lid zijn van het netwerk, hebben er zich toe verbonden de volgende kwaliteitscriteria, die werd vastgelegd op de algemene vergadering van 10 juni 1994 en van 27 november 1998 van EUROJURIS INTERNATIONAL te Wenen, na te leven: 

1. Een kwaliteitsbeleid voeren

Dit houdt ondermeer in dat:
Er in elk kantoor een kwaliteitsverantwoordelijke wordt aangesteld.
De verantwoordelijkheden van elke advocaat en personeelslid worden omschreven
Informatie- en controlestructuren worden opgezet.
Een jaarlijkse interne audit wordt georganiseerd, waarvan de kopies worden medegedeeld aan EUROJURIS ter evaluatie
Elk advocaat van het kantoor een opgelegd minimum aantal uren bijscholing volgt.

2. Het respect van de deontologische normen eigen aan het beroep

De lokale en internationale deontologische regels van het beroep van advocaat dienen strikt te worden nageleefd, met inbegrip van de CCBE-regels.

3. Confidentialiteit

Elke advocaat lid van een EUROJURIS-kantoor dient strikt te waken over de confidentialiteit van de informatie die hem door het cliënteel wordt toevertrouwd. 

4. Stiptheid

Binnen de 24 uur – of uiterlijk binnen de drie dagen in geval van weekend of feestdagen – moet aan de cliënt de ontvangst van het dossier worden gemeld en moet hem worden meegedeeld of het kantoor de behandeling van het dossier kan aanvaarden. In dit laatste geval wordt tevens de identiteit meegedeeld van de advocaat die het dossier zal behandelen. 

Desgewenst wordt er informatie verstrekt nopens de behandelingswijze van het dossier en wordt tevens een indicatieve schatting gegeven van de te leveren prestaties en de te verwachten kosten. 

5. Het statuut van meest bevoorrechte cliënt

Een cliënt die door een EUROJURIS-kantoor naar een ander EUROJURIS-kantoor wordt doorverwezen kan in dit kantoor rekenen op dezelfde service als de meest geprivilegieerde cliënten van dit kantoor. 

6. De goede service aan het cliënteel

Binnen het kantoor moeten procedures worden op punt gezet teneinde te verzekeren dat :

in elk dossier alle middelen worden ingezet ( in een economische verhouding tot de waarde van het geschil ) om precies te vernemen welke de achterliggende feiten zijn en de daarop toepasselijke rechtsregels.

het cliënteel stipt en consequent te berichten nopens de evolutie van de zaak.

bij het afsluiten van het dossier een gedetailleerde staat van kosten en ereloon wordt opgesteld ten einde de cliënt zo volledig mogelijk te informeren over de uitgevoerde prestaties en alle originele stukken terug over te maken aan de cliënt.

7. Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd conform de locale regels met kennisgeving van polis en maximum bedragen aan EUROJURIS 

8. Talenkennis

Kantoren lid van EUROJURIS verbinden er zich toe om op termijn in staat te zijn een dossier te behandelen in een andere taal dan in hun eigen landstaal. 

9. Informatica

EUROJURIS-kantoren dienen te beschikken over een infrastructuur en omkadering die rekening houdt met de technologische ontwikkelingen en die hen in staat stelt om onmiddellijk en accuraat te reageren conform de hoogste kwaliteitseisen. 

 

• Wat doet EUROJURIS INTERNATIONAL als organisatie? 

Eurojuris stelt zich onder meer de volgende doelstellingen :

  • Het verder optimaliseren van het netwerk.
  • Het organiseren van trainingen en seminaries met het oog op het verbeteren van de juridische en maatschappelijke vorming in het kader van een verder evoluerende Europese en internationale context.
  • Via haar programma JURISMUS de professionele ontplooiing van jonge advocaten onder de 35 jaar mede stimuleren.
  • Deelnemen aan de diverse programma's van de Europese Unie, waaronder het UEABE-programma (UEABE staat voor Europese Unie voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen).
  • Jaarlijks organiseert EUROJURIS voor haar leden lokale en internationale meerdaagse samenkomsten met gereputeerde gastsprekers over actuele juridische onderwerpen.

• Welke rechtsgebieden bestrijkt EUROJURIS? 

Administratief recht, Arbeidsrecht, Arbitrage, Auteursrecht, Bankrecht, Belastingrecht, Bouwrecht, Burgerlijk recht, Computerrecht, Consumentenrecht, Contentieux, Contractenrecht, Emigratierecht, Erfrecht, Europees recht, Familierecht, Financiën, Fusies en acquisities, Handelsrecht, Huwelijksvermogensrecht, Insolventierecht, Intellectuele eigendom, Juridische Audits, Letselschade, Maritiem recht, Mededingingsrecht, Mediarecht, Medische aansprakelijkheid, Milieurecht, Onroerend goed, Overgang van ondernemingen, Pacht, Pensioenen, Publiek recht, Schenking en testamenten, Schuldinvorderingen, Sociaal recht, Sportrecht, Strafrecht, Strafvordering, Transportrecht, Vennootschapsrecht, Verzekeringsrecht, Welzijn

 

• In welke landen is EUROJURIS actief?

Eurojuris is actief in alle 27 landen van de Europese Economische Unie.

Het netwerk beschikt tevens over contactpunten in onder andere :

Argentinië, Australië, Benin, Brazilië, Costa Rica, China, Croatië, Guinea, Hongarije, India, Libanon, Madagascar, Mali, Marokko, Oekraïne Rusland, Slovaakse Republiek, Senegal, S. Tome e Principe, Tjechische Republiek,Togo, Tunesië, Turkije, USA, , Wit-Rusland, Zaïre, Zuid-Afrika. 

 

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB