Het verlaagd BTW-tarief van 6% wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid voor de sloop-en heropbouw in heel België en zal eveneens gelden voor de verkoop op plan.

 

De huidige wetgeving [1] voorziet onder bepaalde voorwaarden, en in bepaalde steden, in de toepassing van het verlaagde tarief van 6% BTW voor werken in onroerende staat die tot voorwerp hebben de afbraak en daarmee gepaarde handelingen aangaande heropbouw van een privéwoning gelegen in achtergestelde stadsgebieden.

Hoewel het niet verboden is volgens de letter van wet, is het verlaagd tarief niet toepasselijk wanneer de levering van een nieuw op te richten onroerend goed, de verkoop op plan tot voorwerp heeft.

Wanneer partijen hoofdzakelijk de bedoeling hebben om constructies op te zetten waardoor de bouwheer kan genieten van het verlaagd tarief, kan de fiscale administratie rechtsmisbruik opwerpen, en kan u als belastingplichtige worden gesanctioneerd.

                    Bijvoorbeeld:

De situatie waarbij een bouwpromotor een onverdeeld deel van een oud gebouw samen met de grondaandelen zou verkopen aan de bouwheer gepaard met een aannemingsovereenkomst tot sloop en heropbouw van een nieuw gebouw.

Aangezien het hier gaat om een eigendomsoverdracht, is het niet toegelaten om de overeenkomst kunstmatig op te splitsen (aannemingsovereenkomst – koopovereenkomst – coördinatieovereenkomst): in werkelijkheid betreft het een ondeelbare overeenkomst. 

Aldus is vereist dat de bouwheer de eigenaar is van de af te breken woning of van de grond met daarop de af te breken constructie, die voor de afbraak en heropbouw contracteert met een aannemingsbedrijf.

In de toekomst lijkt hier echter verandering in te komen. Zo heeft de Federale overheidsdienst Financiën op haar website gepubliceerd dat vanaf  1 januari 2021 het verlaagd tarief toepasselijk zal zijn over heel het Belgisch grondgebied, en dit tot en met 31 december 2022.

Het verlaagd tarief zal tevens kunnen worden toegepast bij verkoop op plan onder de dubbele voorwaarde dat:

  1. de bouwheer de heropgebouwde woning aanwendt als zijn enige eigen woning gedurende een periode van 5 jaar volgend op het eerste jaar van ingebruikname;
  1. de woning een oppervlakte heeft van minimaal 200 m².

Of deze maatregel er effectief komt en onder welke specifieke voorwaarden, valt nog af te wachten. Het wetgevingsproces is namelijk nog niet afgerond. De politieke beslissing lijkt wel al te zijn genomen, daar de maatregel deel uitmaakt van het federale regeerakkoord.

Door deze fiscale stimulans hoopt de Federale Regering ervoor te zorgen dat de bouwsector niet stilvalt na de COVID-pandemie.

De impact van de COVID-pandemie is ook in de bouwsector voelbaar. Momenteel plant de federale regering een wijziging van het BTW – tarief voor een verkoop op plan.

 

[1] Meer specifiek Rubriek XXXVII van tabel A bij KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de BONNE bij die tarieven.

 

Peter Moerman 

Romy Van Hout

 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB