In de huidige COVID 19-tijden stellen wij vast dat er meer en meer onbetaalde schuldvorderingen ontstaan en dat ook een golf van falingen wordt verwacht.

Middels deze nieuwsbrief vestigen wij uw aandacht op een zeer praktische vorm van “zekerheden” die u middels een minnelijke akte kan nemen (niet notarieel) en uiterst goedkoop bijvoorbeeld:

- Wanneer iemand goederen of materialen van u heeft bekomen, doch deze nog niet (geheel of gedeeltelijk) betaald heeft;

- Wanneer uw debiteur om een betalingsuitstel vraag voor openstaande schuldvorderingen

waarbij u deze zekerheid ofwel kan vestigen op een welomschreven deel roerende goederen (bijvoorbeeld datgene wat u geleverd heeft en onbetaald gebleven is), of waarbij u tot zekerheid van schuldvorderingen die uw debiteur (beweert) niet onmiddellijk te kunnen betalen een pand vestigt op de totaliteit van hetzij aandelen, hetzij van zijn handelszaak.

Deze vorm van zakelijke zekerheid blijft een nuttig en goedkoop instrument om af te dwingen wanneer u de u rechtmatig toekomende betaling niet kan ontvangen wegens onvermogen van uw debiteur, danwel wanneer u al te belangrijke partijen goederen dient ter beschikking te stellen van een klant zonder onmiddellijke betaling.

 

Het is u vanzelfsprekend bekend dat het recht van pand een zakelijk zekerheidsrecht is waarmee een roerende zaak of een vordering (onderpand) bezwaard kan worden.

Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementssituaties.

Om begripsverwarring te voorkomen: diegene die het recht vestigt is een pandgever, diegene die het recht verkrijgt is de pandhouder.

Meestal wordt een pandrecht bedongen bij het verstrekken van een lening of de verkoop van een grote partij goederen die niet direct bij verkoop betaald worden (in dat geval zijn de verkochte goederen vaak het onderpand).

Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de oude pand-situatie (nu technisch “vuistpand” genoemd, waarbij de verpande goederen werden overgedragen aan de pandhouder) en de recente situatie waarbij het verpande goed in het bezit blijft van de pandgever.

Recente wetgeving heeft voornamelijk twee belangrijke innovaties gerealiseerd:

  • Er is nu een registratie van de pandrechten middels een geïnformatiseerd systeem dat voor eenieder toegankelijk is ter verificatie;
  • Het is nu ook mogelijk dat het pand op een handelszaak door een particulier wordt gevestigd;
  • Ook pand op aandelen en pand op schuldvorderingen blijven mogelijk.

Dit alles met een zeer beperkte kostprijs, onderhands, relatief eenvoudig en accuraat en snel.

Onder andere voor leveranciers van uitrustingsgoederen in de bouwsector is het belangrijk dat het pandrecht ook kan gevestigd worden op goederen die roerend zijn uit hun aard, maar onroerend geworden zijn door bestemming (bijvoorbeeld een keuken die geplaatst is, bijvoorbeeld een badkamer die geplaatst is, bijvoorbeeld bouwmaterialen die zijn aangewend in een gebouw).

Het hernieuwde pandrecht is dan ook een nuttig instrument wanneer u als handelaar hetzij belangrijke goederen overdraagt zonder dat deze onmiddellijk worden betaald, hetzij wanneer er schuldvorderingen zijn waarop uw debiteur betalingsuitstel vordert en u zelf zekerheden wil verschaffen.

Joris Mattijs 

 

 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB