Ingevolge corona is het onmogelijk de verplichte algemene vergadering van de VME in veilige omstandigheden te laten doorgaan. Momenteel wordt dan ook vanuit de politiek gewerkt aan enkele oplossingen. Wij zetten deze voor u op een rij.

 

Iedere mede-eigenaar kent wel de verplichtingen die het appartementsmede-eigendom met zich meebrengt. Het organiseren van de jaarlijkse Algemene Vergadering is één van die verplichtingen. Echter zorgt corona ook op dit vlak voor een tot nog toe onbekende situatie, met veel onzekerheden bij de syndici en mede-eigenaars tot gevolg.

Volgens het zeer recente Ministerieel Besluit dd. 28/10/2020 is het thans nog steeds verboden om bijeenkomsten, zoals een Algemene Vergadering van de VME fysiek te laten doorgaan.

Minister van Jusititie Van Quickenborne heeft echter de verzuchtingen van de sector ter harte genomen en heeft recent een perscommuniqué verspreid waaruit blijkt dat zijn kabinet zich zal buigen over de volgende ontwerpen;

  • Het digitaal plaatsvinden  van de algemene vergadering;
  • De mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergaderingen;
  • Verlaging van de drempel voor schriftelijke beslissingen

Vooreerst is het de bedoeling de vergaderingen digitaal te laten plaatsvinden. Dit betekent dat de (digitale) aanwezigheid via het platform waarop de vergadering georganiseerd zal worden, als “wettelijk in orde” zal worden beschouwd conform art. 577-6 BW.

Het zou echter mogelijk blijven voor de mensen die niet in de mogelijkheid zijn om de vergadering digitaal te volgen om deze toch fysiek bij te wonen. Hierbij moeten uiteraard alle geldende veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. Indien ook dit niet tot de mogelijkheden behoort, zal met een volmacht gewerkt kunnen worden.

Ten tweede zouden de algemene vergaderingen die moesten plaatsvinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 met één jaar uitgesteld kunnen worden. Dit is echter een keuzemogelijkheid en geen verplichting. Indien er een vraag komt van één of meerdere mede-eigenaars die minstens 1/5e van de aandelen bezitten om de vergadering toch te laten plaatsvinden zal daar niet aan verzaakt kunnen worden.

Het derde voorstel zou een tijdelijke verlaging zijn van de drempel om schriftelijke beslissingen te nemen. De geldende stelregel is dat hiervoor unanimiteit vereist is. Dit zou verlaagd kunnen worden tot en met 31 maart 2021,  zodat men met een meerderheid van ten minste 4/5e van de mede-eigenaars tot een geldige schriftelijke beslissing kan komen.

Deze maatregelen moeten echter nog het regulier wetgevingsproces doorlopen, waarbij ze zullen worden omgezet in een wetsontwerp, dat aan de regering en het parlement zal worden voorgelegd. Vanzelfsprekend volgen wij dit voor u op.

Voormelde ongekende situatie dwingt zowel de sector als de politiek in tussentijd wel tot het zoeken van nieuwe (digitale) oplossingen. Minister Van Quickenborne heeft ter ondersteuning tevens al aangekondigd dat hij een wetgevend initiatief zal lanceren om de digitale aanwezigheid op de algemene vergadering juridisch te omkaderen voor de toekomst.

 

Peter Moerman

Alexandra Jatsenko

 

KLIK HIER voor meer info over de wetgeving inzake appartementsmede-eigendom 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB