Diverse publicaties bevestigden de intentie van de Belgische federale regering om middels een gewone wet schenking van buitenlandse roerende goederen die voor een buitenlandse notaris werden verleden, verplicht in België aan registratie te onderwerpen.

Tot op heden was het immers mogelijk roerende goederen (bijvoorbeeld aandelen), al dan niet volledig dan wel met voorbehoud van vruchtgebruik, via een Nederlandse notaris te schenken (bijvoorbeeld aan je kinderen) zonder dat daarop schenkingsrechten verschuldigd waren én op een manier dat de schenking toch een vaste datum had.

De verplichting tot registratie in België van dergelijke aktes beoogt dat die nuttige ontwijkingsweg werd “gesloten” en dat in de toekomst wel degelijk op een schenking van roerende goederen voor een (vaak Nederlandse) notaris de Belgische schenkingsrechten dienen te worden voldaan.

Maar…

Tijdens de behandeling van dit voorstel in de plenaire vergadering van de kamer rees er een wetgevend probleem en werd een specifiek amendement opgenomen (stuk nr 1357/8) waardoor de Raad van State verplicht was advies te verstrekken.

De Raad van State in haar advies van 14 september 2020 is van mening dat het wetsvoorstel een wijziging aanbrengt aan “belastbare materies” waardoor de Raad van State oordeelde dat  :

  • het wetsvoorstel door Kamer én Senaat moet worden goedgekeurd,
  • én dit bovendien met een bijzondere meerderheid van 2/3 moet geschieden ( die de huidige politieke meerderheid niet heeft zodat oppositiesteun noodzakelijk wordt )
  • én met een aanwezigheid van een meerderheid van elke taalgroep. ( die de huidige politieke meerderheid niet heeft zodat oppositiesteun noodzakelijk wordt )

Aldus is er op heden “onduidelijkheid troef”, en is er hic et nunc, in tegenstelling tot die eerdere aankondigingen, geen rechtsgeldige nieuwe wetgeving ter zake.

Hoe de federale regering op dit advies van de Raad van State zal reageren, is echter momenteel nog “onduidelijk”, ook of deze volgens de Raad van State vereiste “bijzondere meerderheden” in het huidige politieke klimaat realiseerbaar zullen zijn…

Wij hielden er aan u hierover te informeren.

 

Joris Mattijs 

 

 


Copyright © 2020 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB