Het fiscaal recht omvat verschillende rechtstakken, waarvan de belangrijkste zijn de inkomstenbelastingen, de B.T.W., de successierechten, de registratierechten en de douanerechten.

De rechtsbijstand in fiscale zaken situeert zich enerzijds op het vlak van de tax-planning, en anderzijds op het vlak van bijstand bij het voeren van fiscale geschillen.

De tax-planning heeft tot doel om de fiscale behandeling van vermogens en transacties te optimaliseren.

Een dergelijke planning moet individueel op maat gesneden worden.

Naast de tax-planning moet er ook aandacht besteed worden aan het eigenlijke fiscaal contentieux.

De verschillende fiscale takken kennen hun eigen procedureregels.

Inzake inkomstenbelastingen bestaat de procedure bij de betwisting van een fiscale aanslag uit een bezwaarprocedure bij de belastingdirecteur zelf, en nadien uit een gerechtelijke procedure bij de rechtbank van eerste aanleg, met beroepsmogelijkheid bij het Hof van Beroep.

Indien de belastingadministratie niet akkoord gaat met de aangifte van de belastingplichtige, kan zij aan de belastingplichtige een bericht van wijziging versturen, waarin zij moet melden welke inkomsten zij betwist, welke zij in de plaats stelt, en om welke reden.

Als de belastingplichtige niet akkoord is, moet hij binnen de maand na ontvangst van het bericht van wijziging zijn opmerkingen kenbaar maken.

De administratie zal de aanslag vestigen, al dan niet rekening houdend met de opmerkingen van de belastingplichtige.

Indien de belastingplichtige niet akkoord gaat met de gevestigde aanslag, moet hij bezwaar aantekenen bij de directeur der belastingen binnen de drie maanden na ontvangst van de aanslag.

Zo lang de directeur geen beslissing genomen heeft, mag de belastingplichtige nog steeds nieuwe stukken of argumenten bijbrengen.

Indien de beslissing negatief uitvalt, dan kan de belastingplichtige beroep aantekenen bij de gewone rechtbanken (i.c. bij de fiscale kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg, waarvan er in elke provincie één is), en vervolgens is een tweede beroep mogelijk bij het Hof van Beroep.

Grosso modo loopt een fiscale procedure vanaf het beroep op de rechtbank volgens de procedureregels van het burgerlijk recht die u in dit overzicht eveneens aantreft.


 


Copyright © 2006 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB