administratief- publiek- en omgevingsrecht

In de loop der jaren is de mogelijkheid om op te treden voor, tegen en naast administratiefrechtelijke instanties fors uitgebreid.

De zogenaamde beginselen van behoorlijk bestuur moeten worden gerespecteerd en de burger kan zich wenden tot gespecialiseerde administratieve rechtscolleges. Bovendien krijgen burgers steeds meer inspraakmogelijkheid in overheidsbeslissingen, etc.

Wij hebben deze evolutie op de voet gevolgd en beschikken over een ruime ervaring in administratieve en publiekrechtelijke procedures in de meest ruime zin van het woord.

In bijzondere mate verstrekken wij bijstand in administratieve geschillen rond o.m. ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht, overheidsopdrachten, grond- en pandenbeleid en bodemsanering.

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB